مقالات ژورنالی داخلی

 ۱۴. ارزیابی پارامترهای موثر بر مسیر حرکت یک گلایدر دریایی با دماغه کروی شکل، کامبیز دیوسالار، روزبه شفقت، موسی فرهادی،۲۹۸ رضوان عالمیان، فصل نامه علمی دریا فنون، شماره ۱۸، زمستان ۱۳۹۸ 

 

 ۱۳. مدل سازی یک بعدی - یک بعدی الکترولایزرهای غشای تبادل پروتونی فشار بالا برای تولید هیدروژن، لیلا هندویی، روزبه شفقت، عباس رامیار، مرتضی دردل، قدیر اسماعیلی، مهندسی مکانیک مدرس، سال هفدهم، شماره ۷، ۱۳۹۸

 

۱۲. بررسی رفتار سیستم مهار برای یک طرح مفهومی از توربین بادی شناور اسپار در شرایط بقاء، شیما تفضلی، روزبه شفقت، نشریه مهندسی دریا، سال پانزدهم، شماره ۲۹، ۱۳۹۸

 

۱۱. ارزیابی تجربی مبدل انرژی موج نوع تضغیف کننده در استخر موج آزمایشگاهی، رضوان عالمیان، روزبه شفقت، میلاد قاسمی، نشریه مهندسی دریا، سال چهاردهم، شماره ۲۸، ۱۳۹۷

 

۱۰. بررسی عددی تاثیر افزودن دی متیل اتر به متان بر عملکرد و آلایندگی موتور اشتعال تراکمی شارژ همگن، حسین ازوجی، روزبه شفقت، امید جهانیان، نشریه علمی - پژوهشی سوخت و احتراق، سال دهم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۶

 

۹. شبیه سازی عددی توربین باد محور عمودی نوع ساونیوس و ارزیابی تاثیر فاصله همپوشانی  افقی بر عملکرد توربین، محمد ابراهیم پور، روزبه شفقت، رضوان عالمیان، مصطفی صفدری شادلو، مجله علمی رایانش نرم و فناوری اطلاعات، جلد ۶، شماره ۲، ص ۴۰-۵۰، ۱۳۹۶ 

 

۸. بررسی تأثیر وزنی پارامترهای موثر بر ضرایب هیدرودینامیکی در طراحی پروانه های نیمه مغروق، روزبه شفقت، نگین دنیوی زاده، سعید محمدزاده، مجله علمی – پژوهشی  علوم و فنون دریایی، دوره ۱۷، شماره ۳، ۱۳۹۶

 

۷. انتخاب ابعاد بهینه ی فلایویل جایروی ضد غلتش جهت نصب بر روی شناور تندرو، موسی دماوندی، روزبه شفقت، مرتضی دردل، مجله علمی – پژوهشی علوم و فنون دریایی، پذیرش برای چاپ.

 

۶. ارزیابی تجربی مبدل انرژی موج نوع جاذب نقطه‌ای در استخر موج آزمایشگاهی، رضوان عالمیان، روزبه شفقت، امیرمحمد خزایی پول، عبدالرضا یوسفی، نشریه علمی–پژوهشی مهندسی مکانیک امیرکبیر، دوره ۴۹، شماره ۱،ص ص۴۰-۴۵، بهار ۱۳۹۶.

 

۵. مدل سازی عددی مانور دایروی شناور تندرو تونل دار به منظور بررسی تاثیرات سرعت و زاویه سکان بر روی پارامترهای مانور، آرمین نجاریان، روزبه شفقت، ماهنامه علمی - پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، دوره ۱۷، شماره ۲، ص ص ۸۵-۹۲، اردیبهشت ۱۳۹۶.

 

۴. تحلیل عددی اثر گاز سنتزی بر احتراق گاز طبیعی در یک موتور اشتعال‌تراکمی همگن، .مصطفی رمضان‌نژاد، روزبه شفقت، مصطفی محبی، امید جهانیان، نشریه علمی–پژوهشی سوخت و احتراق، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۴.

 

۳. بررسی عددی و آزمایشگاهی اثرات گرفتگی واقعی بر همودینامیک جریان خون، .سینا پاشا زانوس، روزبه شفقت، قدیر اسماعیلی، مجله علمی–پژوهشی مهندسی مکانیک تبریز، شماره پیاپی۷۰، جلد ۴۵، شماره ۱، ص ص ۵۵-۶۰، بهار ۱۳۹۴.

 

۲. بررسی اثر افزودن تونل بر نیروی درگ در شناور تندرو، عبدالرضا یوسفی، روزبه شفقت، مصطفی محبی، عباس رامیار، ماهنامه علمی - پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، دوره۱۴، شماره۳، ص ص ۵۱-۵۹، خرداد ۱۳۹۳

 

۱. حل عددی جریان سوپرکاویتاسیون دو بعدی با استفاده از تکنیک المان مرزی، روزبه شفقت، سید مصطفی حسینعلی‌پور، علیرضا شریعتی فرد، مجله‌ی فنی و مهندسی دانشگاه مازندران، ۱۳۸۶.