خاتمه یافته

طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی مبدل انرژی امواج با ایده محوری سامانه­ های ستون نوسانی با توان بیشینه ۱۰۰ وات به همراه امکان سنجی و بررسی فنی و اقتصادی ساخت نمونه ۱۰۰ کیلوواتی

 کارفرما: برق منطقه ای مازندران گلستان

 مجری: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - دکتر روزبه شفقت 

 مشاهده جزئیات پروژه  

 

 


 

بررسی جامع هدررفت و آب بدون درآمد در مشترکین شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران 

 کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران

 مشاور: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- دکتر روزبه شفقت 

 مشاهده جزئیات پروژه