فارغ التحصیلان

فارغ التحصیلان دکتری

نام و نام خانوادگی: رضوان عالمیان    رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: انرژی های تجدیدپذیر

عنوان پایان نامه:

 مطالعه‌ی تجربی ـ عددی جهت انتخاب  هندسه بهینه مبدل موج جاذب نقطه‌ای با سه درجه‌ی آزادی (هیو، سرج  و پیچ) با تکیه بر مشخصات امواج دریای مازندران

 

نام و نام خانوادگی: سید مصطفی سیدی    رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: پیشرانش دریایی

عنوان پایان نامه:

 مطالعه تجربی پروانه نیمه مغروق به منظور ارتقای بانک اطلاعاتی موجود جهت بهبود ضرایب هیدرودینامیکی با تکیه بر پروانه پنج پره

نام و نام خانوادگی: سید صادق مطلبی حسن‌کلا    رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: موتورهای درونسوز

عنوان پایان نامه: 

مطالعه‌ی تجربی برای تعیین زمان مناسب پاشش سوخت پایلوت به منظور کنترل احتراق یک موتور احتراق تراکمی با واکنش پذیری کنترل شده (RCCI)

نام و نام خانوادگی: کامبیز دیوسالار    رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: هیدرودینامیک

عنوان پایان نامه: 

مطالعه تجربی و تئوری گلایدر دریایی در حالت سه درجه آزادی (سرج، هیو و پیچ) به منظور استخراج ضرایب هیدرودینامیکی با تمرکز بر هندسه های گوناگون برای دماغه

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا یوسفی    رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت:  پیشرانش دریایی

عنوان پایان نامه: 

مطالعه ی عددی تجربی پروانه نیمه‌مغروق به منظور ارزیابی عملکرد پروانه با تمرکز بر پدیده‌های هوادهی و حباب‌زایی

 

نام و نام خانوادگی: سعید محمدزاده نقارچی    رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت:  سیستم های انتقال آب

عنوان پایان نامه: 

مطالعه ی عددی- تجربی یک مدل شبکه واقعی توزیع آب به روش آنالیز جریان گذرا بر مبنای دیماند پالسی و کنترل بلادرنگ (RTC) فشار

 

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد

گروه هیدرودینامیک و پیشرانش دریایی

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا یوسفی    رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت:  پیشرانش دریایی

عنوان پایان نامه: 

بررسی تاثیرات افزودن تونل هوا بر روی کاهش درگ در شناور تندروی کوگار 

نام و نام خانوادگی: محمد علی یزدان‌زاد    رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت:  هیدرودینامیک - بدنه

عنوان پایان نامه: 

شبیه‌سازی مانور چرخش دایره‌ای شناور تندروی کوگار و بررسی پارامترهای مربوط به این نوع از مانور

نام و نام خانوادگی: موسی دماوندی   رشته تحصیلی: مهندسی دریا   زمینه فعالیت: هیدرودینامیک - هیدرواستاتیک

عنوان پایان نامه: 

 انتخاب بهینه پایدارساز برای شناورهای تندرو و تعیین ابعاد بهینه آن

نام و نام خانوادگی: حمید کاظمی مقدم   رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: هیدرودینامیک - بدنه

عنوان پایان نامه: 

 بررسی تاثیر هندسه تونل در شناورهای بلیدرانر بر روی مشخصه‌های هیدرودینامیکی آن‌ها

نام و نام خانوادگی: نگین دنیوی زاده   رشته تحصیلی: مهندسی دریا   زمینه فعالیت: هیدرودینامیک - پیشرانش دریایی

عنوان پایان نامه: 

ارزیابی روابط تجربی و تئوری موجود جهت ارائه روابط جامع به منظور تخمین ضرایب هیدرودینامیکی و شکل پروانه‌های نیمه مغروق

نام و نام خانوادگی: آرمین نجاریان   رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: هیدرودینامیک

عنوان پایان نامه: 

 مدلسازی عددی مانور چرخش دایره ای در شناور تندرو تونلدار

نام و نام خانوادگی: رضا ترک چورن   رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: هیدرودینامیک - بدنه 

عنوان پایان نامه: 

بررسی عددی اثر هندسه ی استپ در مشخصه های عملکردی شناورهای تندروی تک بدنه 

نام و نام خانوادگی: محی الدین سیاوشیان  رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: پیشرانش دریایی - پروانه نیمه مغروق

عنوان پایان نامه: 

کالیبراسیون مشخصه های تونل آب سطح آزاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به منظور آماده سازی جهت تست یک پروانه نیمه مغروقه 

نام و نام خانوادگی: رضا گنجی راد   رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: پیشرانش دریایی - پروانه نیمه مغروق 

عنوان پایان نامه: 

شبیه سازی عددی پروانه نیمه مغروق به منظور تعیین ضرایب تراست و گشتاور به همراه اعتبارسنجی با نتایج تجربی

نام و نام خانوادگی: هرانوش داوودی   رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: پیشرانش دریایی - پروانه نیمه مغروق 

عنوان پایان نامه: 

شبیه‌سازی عددی یک پروانه‌ی نیمه‌مغروق به منظور بررسی اثر مقیاس بر عملکرد پروانه

گروه انرژی های تجدیدپذیر

نام و نام خانوادگی: مصطفی رمضان نژاد   رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: انرژی‌های تجدیدپذیر - انرژی امواج 

عنوان پایان نامه: 

تعیین ضرایب هیدرودینامیکی یک سامانه تولید برق از امواج دریا با سه درجه آزادی

نام و نام خانوادگی: امیرمحمد خزایی پول  رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: پیل سوختی 

عنوان پایان نامه: 

شبیه سازی فرآیند زمان تخلیه در تکسل انتهایی پیل سوختی انتها بسته

نام و نام خانوادگی: فاطمه توکلی  رشته تحصیلی: مهندسی دریا   زمینه فعالیت: انرژی های تجدیدپذیر

عنوان پایان نامه: 

ارزیابی تجربی پایداری توربین های فراساحل اسپار با در نظر گرفتن اثرات نیروی ژیروسکوپ

نام و نام خانوادگی: کیوان اسماعیل‌پور   رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: انرژی‌های تجدیدپذیر - انرژی امواج 

عنوان پایان نامه: 

ارزیابی پایداری سازه یک توربین بادی شناور سه درجه آزادی با بهینه یابی ضرایب هیدرودینامیکی

نام و نام خانوادگی: طه رضایی عبدالملکی   رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: انرژی‌های تجدیدپذیر - انرژی امواج 

عنوان پایان نامه: 

شبیه سازی عددی مبدل انرژی موج با یک درجه آزادی هیو در استخر موج سه بعدی

نام و نام خانوادگی: سعید اثباتی دیز   رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: انرژی‌های تجدیدپذیر - انرژی امواج

عنوان پایان نامه: 

بررسی عددی تأثیر لقی موج ساز فلپ با دیواره بر عملکرد استخر موج

نام و نام خانوادگی: یاسر عباسی   رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: انرژی‌های تجدیدپذیر - انرژی امواج

عنوان پایان نامه: 

شبیه‌سازی عددی مبدل انرژی امواج در استخر موج

نام و نام خانوادگی: حسین یزدی   رشته تحصیلی: مهندسی دریا   زمینه فعالیت: انرژی‌های تجدیدپذیر - انرژی امواج

عنوان پایان نامه: 

ارزیابی تجربی عملکرد یک سامانه‌ی مبدل انرژی موج قابل نصب در ساحل، بر اساس منطق سامانه‌های ستون نوسانی

نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم پور   رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: انرژی های تجدیدپذیر - انرژی باد 

عنوان پایان نامه: 

مطالعه تجربی و عددی یک توربین محور عمودی از نوع ساوینیوس به منظور ارزیابی عملکرد

نام و نام خانوادگی: شیما تفضلی   رشته تحصیلی: مهندسی دریا   زمینه فعالیت: انرژی های تجدیدپذیر - انرژی باد 

عنوان پایان نامه: 

بررسی عددی تاثیرات مهاربندی بر روی رفتار هیدرودینامیکی سازه توربین بادی شناور اسپار

نام و نام خانوادگی: وحید زواری   رشته تحصیلی: مهندسی دریا   زمینه فعالیت: انرژی‌های تجدیدپذیر - انرژی امواج 

عنوان پایان نامه: 

مطالعه ی عددی یک سامانه مبدل انرژی ستون نوسانی آب به منظور ارزیابی مشخصه های عملکرد آن

نام و نام خانوادگی: مژگان آقانژاد   رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: انرژی‌های تجدیدپذیر - انرژی امواج 

عنوان پایان نامه: 

ارزیابی عددی و تجربی عملکرد سیستم انتقال توان هیدرولیکی به منظور به کارگیری در مبدل موج هزارپایی

نام و نام خانوادگی: محمد فلاحی   رشته تحصیلی: مهندسی دریا   زمینه فعالیت: انرژی‌های تجدیدپذیر - انرژی امواج 

عنوان پایان نامه: 

ارزیابی

نام و نام خانوادگی: سید سینا رضوی   رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: انرژی‌های تجدیدپذیر - انرژی امواج 

عنوان پایان نامه: 

ارزیابی

گروه موتور های درونسوز

نام و نام خانوادگی: حسین ازوجی   رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: موتورهای درونسوز

عنوان پایان نامه: 

شبیه سازی عددی موتور HCCI با سوخت ترکیبی

نام و نام خانوادگی: اشکان قائدی   رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: موتورهای درونسوز

عنوان پایان نامه: 

تعیین تجربی نرخ آزادسازی انرژی و زمان شروع احتراق در یک موتور دیزل

نام و نام خانوادگی: امیرحسین فخاری   رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: موتورهای درونسوز

عنوان پایان نامه: 

شبیه سازی موتور RCCI آزمایشگاه موتور دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به منظور بررسی تاثیرات زمان و بازده پاشش

نام و نام خانوادگی: صالح طالش امیری   رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: موتورهای درونسوز

عنوان پایان نامه: 

شبیه سازی عددی موتور اشتعال تراکمی دما پایین با سوخت دوگانه به منظور بررسی تاثیر پاشش آب در محفظه احتراق

نام و نام خانوادگی: رضا بهاری   رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: موتورهای درونسوز

عنوان پایان نامه: 

بررسی آزمایشگاهی تاثیر نسبت ترکیب سوخت بیودیزل به دیزل بر روی عملکرد یک موتور اشتعال تراکمی

گروه CFD

نام و نام خانوادگی: سینا پاشازانوس   رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک   زمینه فعالیت: CFD - بیومکانیک

عنوان پایان نامه: 

شبیه‌سازی عددی جریان خون در مجرای دارای گرفتگی واقعی بوسیله روش حجم محدود در مختصات عمومی منحنی‌الخط