دستاوردها و افتخارات

این اقدامات که به همت سرپرست محترم گروه پژوهشی، جناب آقای دکتر شفقت و دیگر همکاران ایشان انجام پذیرفت، شروع فعالیت‌های ارزنده‌ای گردید که موجب افتخار دانشگاه و جامعه علمی استان مازندران است. که از آن جمله می‌توان به دستاوردهای زیر اشاره نمود:

 

            ۱. کسب رتبه اول کشور برای طراحی و ساخت زیردریایی مدل کنترل از راه دور چکاب در مسابقات دانشگاه مالک‌اشتر اصفهان

 

  

            ۲. کسب رتبه اول کشور برای طراحی و ساخت شناور تندرو هوشمند اورنج در مسابقات دانشگاه صنعتی شریف.

 

   

 

                   ۳. کسب رتبه اول در زمینه Parachute system با طراحی و ساخت هواپیمای بدون سرنشین پرداد در مسابقات دانشگاه صنعتی شریف.