آزمایشگاه پیشرانش دریایی

تونل آب سطح آزاد

معرفی

با توجه به اهمیت پدیده هیدرودینامیکی در علوم دریایی و نیز سایر کاربردها، تونل آب سطح آزاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل توسط محققان آزمایشگاه تحقیقاتی هیدرودینامیک، آکوستیک و پیش‌رانش دریایی این دانشگاه طراحی و ساخته شده است. در تونل آب فوق، قابلیت تست پروانه‌های نیمه مغروق در ضرایب پیشروی مختلف، نسبت مغروقیت، زاویه انحراف شفت و زاویه یاو فراهم شده است.
از نمونه‌های کاربرد این تونل آب در زمینه‌های مختلف تحقیقاتی، می‌توان به تحقیقات بر روی پروانه‌ها، تحقیقات بر روی اصول کاویتاسیون، تحقیقات بر روی کاویتاسیون مرتبط با اجسام غوطه‌ور، تحقیقات مرتبط با تشابه کاویتاسیونی و ... اشاره نمود.

 

دینامومتر

یکی از مهم‌ترین اجزاء تونل، دینامومتر بوده که برای اندازه‌گیری نیروهای هیدرودینامیکی بر روی پروانه در حال چرخش طراحی شده است. وظیفه دینامومتر، انتقال نیروی موتور به پروانه و هم‌زمان با آن، اندازه‌گیری نیروی تراست و گشتاور تولید شده در پروانه می‌باشد. دینامومتر دو مولفه‌ای طراحی شده توسط توسط محققان آزمایشگاه تحقیقاتی هیدرودینامیک، آکوستیک و پیش‌رانش دریایی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، قابلیت اندازه‌گیری نیروهای تراست و گشتاور در زوایای مختلف انحراف شفت، زاویه یاو و نسبت مغروقیت را دارد.

 

 

 

 

 

 

 

قابلیت های تونل آب سطح آزاد

امکان دست‌یابی به ماکزیمم سرعت ۵ متر بر ثانیه در بخش آزمون

امکان تست پروانه­‌های نیمه­ مغروق و به دست آوردن ضرایب هیدرودینامیکی

امکان شبیه­‌سازی جریان حول پروانه

قابلیت فیلمبرداری با کیفیت بالا

امکان ثبت و آنالیز داده‌­ها با نرم‌افزار LabView 

 

خدمات قابل ارائه توسط تیم متخصص

طراحی و ساخت مدل پروانه

تست مدل پروانه در تونل آب

استخراج داده‌های حاصل­ از تست­ با نرم‌افزار LabView

تحلیل داده‌ها و ارائه گزارش